Fusieclub heet FC Maasland Noordoost

De voetbalclubs van KFC Kinrooi, Excelsior Ophoven-Geistingen en Blauwvoet Kessenich hebben een intentieverklaring getekend om met ingang van volgend voetbalseizoen (2014/2015) te fuseren.  Nadat eerdere gesprekken over een samengaan met alle clubs uit de gemeente Kinrooi spaak liepen, is men nu toch tot een overeenkomst gekomen.  De voetbalclub Hoger Op uit Molenbeersel sluit zich echter niet aan bij de nieuwe Kinrooise fusieclub.

De nieuwe fusieclub gaat verder onder de naam Noordoost Maasland en speelt in de clubkleuren rood, wit en blauw. Het nieuwe logo is nog in een ontwerpfase. De wedstrijden van Noordoost Maasland worden gespeeld op de drie huidige sportaccommodaties van Kinrooi, Ophoven-Geistingen en Kessenich. Het eerste elftal speelt zijn thuiswedstrijden op het terrein in Kessenich. In 2017 wil de fusieploeg alle faciliteiten en ploegen onderbrengen op één locatie, die voldoet aan alle infrastructurele en sportieve eisen.

De gesprekken om tot een fusie over te gaan, hebben een jaar geduurd en verliepen niet altijd even gemakkelijk. Zo heeft het bestuur van Hoger Op Molenbeersel afgehaakt en besloten zijn eigen koers te blijven varen. De besturen van de drie fusieclubs zijn echter eensgezind dat momenteel de tijd is aangebroken om de sportieve en gezonde rivaliteit om te zetten in constructieve samenwerking.

Belangrijkste doelstelling van de nieuwe voetbalclub Noordoost Maasland  is een betere omkadering en begeleiding van het jeugdbeleid en het eerste elftal. Op termijn wil men ook op sportief vlak de ambities bijstellen en trachten in een hogere reeks te kunnen voetballen. Om alles op punt te zetten wordt er een stuurgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van elke club zijn afgevaardigd.

Please follow and like us:
0