HERINNERING LIDGELD

Het lidgeld voor het nieuwe seizoen werd na grondig overleg en analyse van de inkomsten en uitgaven als volgt bepaald:
U6 en U7 betalen 130 euro, alle andere leden betalen 230 euro. Ieder 2e en 3e inwonend gezinslid lid van één gezin krijgt 50% korting op zijn/haar lidgeld. Het oudste spelende inwonende lid dient 100% van zijn/haar contributie te betalen.

Voor alle duidelijkheid: dit lidgeld zal integraal nodig zijn om alle vaste kosten te dragen. Wij kiezen voor een open en transparante werking. De begroting en jaarafrekening zullen binnen de Algemene Vergadering van de VZW FC Maasland NoordOost voorgelegd worden aan alle leden.

 Mogen wij u verzoeken de ledenbijdrage voor 21 mei over te maken op rekeningnr 735-2150451-46 KBC met vermelding van NAAM EN VOORNAAM .

In uitzonderlijke omstandigheden kan een spreiding van betaling worden toegestaan.
Hiervoor kan u terecht bij Jan Vandeberg 0473-984946. Spelers waarvan we geen betaling ontvangen worden beschouwd als niet meer aangesloten en zijn niet meer speelgerechtigd in het nieuwe seizoen voor bepaalde reeksen.

Please follow and like us:
0