Interview: Jeugdcoördinatie

De trots van onze club is ongetwijfeld de jeugdwerking. Aan het hoofd staan twee zeer gedreven jeugdcoördinatoren. Peter Hoedemakers en Pieter Vanhoef doen hun verhaal!

Zo aan het einde van het jaar is het altijd goed om terug te kijken op het bijna voorbije jaar. De jeugdwerking van FC Maasland NO draait op volle toeren. Voor menig persoon is het allemaal niet zo inzichtelijk, echter achter de schermen moet er erg veel werk worden verricht om alles op de welbekende “rolletjes” te laten verlopen. Aan de heren Hoedemakers en Vanhoef is dit alles wel besteed.

 • Peter Hoedemakers, 33 jaar en samen met zijn partner Kim de trotse ouders van hun 15 maanden oude dochter Elise. Ik ben een sporter in hart en nieren. Zowel actief met voetbal, tennis en hardlopen maar zeker ook passief genietende van bijna elke sport. De emoties die sport los maakt is schitterend. Ik ben een levensgenieter, ben positief ingesteld, kan genieten van lekker eten, een keer goed op stap gaan en van humor.
 • Pieter Vanhoef, 28 jaar en eveneens op en top sporter. Naast mijn functie als leraar Lichamelijke Opvoeding ben ik Video-Analist bij de Club Brugge Academy. In de spaarzame vrije tijd trap ik graag zelf tegen een balletje bij de senioren van FC Maasland, loop ik graag een stukje voor mijn conditie en speel ik tennis. Last but zeker nog least geniet ik graag van het leven met vrienden en familie.

We zijn inmiddels in het 4e seizoen van onze fusieclub. Als verantwoordelijke binnen de jeugdwerking hebben jullie beide een belangrijke rol. Waar kijk je met gepaste trots op terug?

Pieter Vanhoef zegt  vooral trots te zijn op het feit dat we als club sterk uit deze fusie zijn gekomen. Aan het begin werd er nog vaak over “Kinder” of “Késing” of “Ophoven” gesproken, maar vandaag spreekt iedereen over FC MAASLAND NO. Het samenhorigheidsgevoel is een grote troef waardoor FC Maasland NO een echte familieclub is. Hieraan gekoppeld wil ik ook vermelden dat we trots zijn dat we het label van het provinciaal voetbal hebben kunnen binnenhalen. Het was belangrijk voor de club om alle jongeren uit onze fusie voetbal te kunnen bieden op zijn/haar niveau, waarbij de aandacht zowel naar de provinciale maar zeker ook naar de gewestelijke teams gaat. Door het harde werk van alle mensen binnen de club hebben we dit kunnen realiseren.  Vergeet niet het vlak van opvolging van spelers (via socceronline), aanwerven van zowel bekwame als gediplomeerde trainers en de globale werking in het algemeen, we zijn daar enorm vooruitgegaan vult Peter Hoedemakers aan. Tevens zien we dat we een uithangbord zijn in de regio en krijgen we jaarlijks talrijke aanmeldingen van spelers van omringende clubs. Dit komt uiteraard niet vanzelf. Hier heb ik samen met Pieter Vanhoef, de jeugdtrainers en het bestuur de voorbije jaren hard voor moeten werken.

Het is toch prachtig om te zien dat we binnen onze jeugdwerking kunnen rekenen op een jong, dynamisch en keihard werkend  trainersteam en jeugdbestuur. De afgelopen jaren zijn meer en meer trainers gediplomeerd hetgeen alleen maar de kwaliteit van onze jeugdopleiding ten goede komt zegt Pieter Vanhoef. Het engagement, de energie die alle mensen in de jeugdopleiding/club steken en de kwaliteitsvolle opleiding op zich maken dat we aan de goede weg aan het timmeren zijn.

Op de vraag ‘welke uitdagingen zien jullie voor komend seizoen?’ kijken de beide heren elkaar aan en zijn ze het snel eens; het verder verbeteren en optimaliseren van de jeugdopleiding! Volgens Peter Hoedemakers is er nog een andere belangrijke uitdaging; het kunnen aanpassen en uitbreiden van de  accommodaties aan de groei die het jeugdvoetbal de laatste jaren heeft gekend. We gebruiken voor het analyseren en volgen van onze spelers Socceronline. Als we hier nog intensiever mee gaan werken kunnen we onze spelertjes nog beter volgen zegt Peter Vanhoef, ook dat zal de jeugdwerking ten goede komen. Ik zie ook dat er nog veel groeimarge is aangaande het aantal vrijwilligers die we kunnen aantrekken bij de club. Maar dit is een algemeen terugkerend probleem waar de huidige maatschappij onder lijdt. Iedereen verwacht veel, maar niemand heeft tijd of kan tijd vrijmaken …, aldus Peter Hoedemakers.

Wat behelst de functie jeugdcoördinator?  We zijn samen verantwoordelijk voor het algemene sporttechnische beleid van de jeugdwerking, kort samengevat alle organisatorische en sportieve zaken die te maken hebben met de jeugdteams. Peter is de JC algemeen en BB (Bovenbouw) en ik richt me meer op de OB (onderbouw). We bespreken veel zaken samen en horen elkaar bijna dagelijks aangaande de jeugdopleiding van FC Maasland NO zegt Pieter Vanhoef. Het zijn veel taken zegt Peter Hoedemakers, heb je even, als ik ze allemaal moet noemen…. Peter somt de belangrijkste op:

 • Aanwerven, evalueren en bijsturen van trainers
 • Aanspreekpunt voor ouders, spelers en trainers
 • Regelen oefenwedstrijden, tornooien en doorvoeren van wedstrijdwijzigingen van de jeugdteams (in ons geval 25)
 • Organisatie van ons jeugdtornooi waar jaarlijks meer dan 100 teams op afkomen.
 • Aansluiten en opvolgen van nieuwe jeugdspelers
 • Organisatie proeftrainingen , niveautrainingen en niveauwedstrijden.
 • Uitwerken subsidiedossiers.
 • Opvolgen spelers via spelervolgsysteem Socceronline.
 • Zorgen voor de praktische zaken van alle jeugdteams zoals organisatie trainingstijden (niet iedereen kan op hetzelfde moment op dezelfde plaats trainen), organisatie wedstrijdmomenten,
 • Regelen indoortrainingen
 • Organisatie keeperstraining en techniektraining
 • Organisatie infomomenten ouders en vergaderingen met trainers
 • Eindverantwoordelijke verdeling jeugdteams waarbij we rekening moeten houden met ideale aantallen voor een jeugdteam 5tg5, 8tg8 of 11tg11.
 • Organisatie evenementen (ploegenvoorstelling, clubdag, …)

 FC Maasland NO heeft veel jeugdteams, hoe volg je al dieteams en houdt je gevoel bij de jeugdwerking? Door enerzijds op regelmatige basis wedstrijden en trainingen te volgen van de verschillende jeugdteams en anderzijds hebben we ook wekelijks / maandelijks overleg met onze verschillende jeugdtrainers zegt Peter Hoedemakers. Daarnaast hebben we onze algemene database SoccerOnline, dat is een mooie tool waardoor we handig data van onze spelers kunnen raadplegen en dus snel beschikken over belangrijke informatie zegt Pieter Vanhoef.

Een drukke job!! Hoe combineer je je functie als JC met je werk en privé leven? De functie van Jeugdcoördinator slorpt veel tijd en energie op. Omwille van mijn job in het onderwijs kan ik de taak van JC goed combineren met mijn werk. Het is belangrijk om goed te plannen zodat je aan alle aspecten in je leven de nodige aandacht kan geven. Mijn volledige vrije tijd gaat naar het voetbal waardoor dit dus ook een centrale rol heeft in mijn dagdagelijkse leven zegt Pieter Vanhoef. Belangrijk in deze functie is dat je het graag doet vult Peter Hoedemakers aan. Indien dit niet het geval is, blijf je dit natuurlijk niet volhouden en  steek je niet zoveel uren tijd in de voetbal. Je moet een gezond evenwicht vinden en een partner hebben die dit toelaat, ik ben namelijk evenveel op de voetbal als dat ik thuis ben.  Zoals Pieter al zegt; groot voordeel is natuurlijk dat we qua werk actief zijn in het onderwijs. Wij hebben wat meer vakantie als de gemiddelde werkmens! In deze vakanties absorbeert de voetbal bijgevolg ook heel wat van onze tijd!

Tot slot: Willen jullie nog iets melden of zijn we nog iets vergeten aan te stippen? Ik ben trots dat ik deel uit mag maken van de jeugdopleiding van een mooie club als FC Maasland NO zegt Pieter Vanhoef. We zijn met het jeugdbestuur en een sterk, dynamisch en jong trainersteam aan een mooie weg aan het timmeren voor FC Maasland NO. We weten heel goed dat we laatste jaren grote stappen hebben gezet, maar dat er ook nog zaken voor verbetering vatbaar zijn. Hard werken blijven werken is de boodschap zodat de jeugd uit Kinrooi veel sportief plezier mag beleven in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding bij FC Maasland NO. Door de jaren heen heb ik veel meegemaakt en veel gezien op andere plaatsen zegt Peter Hoedemakers. Dus ik denk dat we met fierheid mogen zeggen dat we allemaal (JC – trainers – spelers –ouders) blij mogen zijn deel te mogen uitmaken van een schitterende club.

Bedankt mannen dat jullie zo net voor de feesten toch nog even tijd hebben willen vrij maken voor dit interview. Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018!!