Renovatiewerken in het Hoverstadion zijn gestart… ook jij kan een handje toesteken

De werken in het Hoverstadion zijn nu echt gestart. Naast de werkzaamheden in verband met de verlichting van het A-terrein zijn we ook bezig met het aanleggen van kleine voetbalveldjes voor de wedstrijden van de kleinsten. Deze veldjes komen tussen het B en C terrein. Aanstaande zaterdag 16 mei worden de gaten gegraven voor de funderingen van de lichtmasten maar ook het verven van deze lichtmasten is dringend. En daar willen we graag extra helpende handen. Wie kan aanstaande zaterdag 16 mei vanaf 9u komen helpen? Het verven is nu een stuk gemakkelijker omdat de masten nog niet gemonteerd zijn! Vele handen maken het werk een stuk lichter en we hopen op minstens 10 ververs! In dat geval zijn deze verfwerken ’s middags klaar! Mogen wij op jou rekenen?

Please follow and like us:
0