Spelregelementen jeugdvoetbal

In bijgaande document leest u alles over de spelregelementen zoals deze worden gehanteerd bij de jeugd. 2v2, 5v5, 8v8 en 11v11 wordt uitvoering toegelicht.

Spelreglementen jeugdvoetbal 2015-2016