Update 02.08. : Trainingen worden hervat.

In goed overleg met het college van burgemeester en schepenen is besloten om alle trainingen van FC Maasland NO terug te hervatten vanaf maandag 3 augustus. Uiteraard gebeurt dit met in acht name van de nodige hygiënische maatregelen. De kleedkamers mogen niet gebruikt worden, gelieve hier rekening mee te houden.

De actuele situatie wordt zeer nauwlettend gevolgd door bestuur en jeugdbestuur. Daarnaast zal er wekelijks worden geëvalueerd. Wijzigingen in de huidige berichtgeving worden a.s.a.p. doorgegeven.

We doen er alles aan om voetbal te kunnen blijven aanbieden op een voor alle betrokkenen verantwoorde manier.

Please follow and like us:
0