Vacature TVJO

Technisch Verantwoordelijke van de Jeugdopleiding

De TVJO zorgt ervoor dat de vastgelegde opleidingsvisie van FC Maasland Noordoost wordt nageleefd. Hiervoor draagt hij bij aan de uitwerking van het jeugdplan en zorgt ervoor dat dit plan gekend en nageleefd wordt door zijn sporttechnische medewerkers.

Plaats binnen de organisatie

De TVJO is de eindverantwoordelijke voor de sportieve jeugdwerking van de club. Hij geeft leiding aan, stuurt en werkt samen met alle personen die bijdragen aan de sportieve jeugdwerking, met name de coördinatoren, de trainers, de tornooiverantwoordelijken en de afgevaardigden. Hij maakt deel uit van het jeugdbestuur, de sportieve commissie en het hoofdbestuur van FC Maasland Noordoost.

Taken

 • De TVJO helpt mee aan de opstelling van de opleidingsvisie en het opleidingsplan. Hij ziet erop toe dat het plan gekend is bij zijn medewerkers en dat deze het plan ook correct naleven en uitvoeren.
 • Hij zorgt voor de juiste invulling van de sportieve functies binnen de jeugdwerking.
 • Hij coördineert de sportieve activiteiten van de jeugdwerking in nauwe samenwerking met de coörindatoren en de trainers.
 • Hij onderhoudt regelmatig contacten met de rest van het jeugdbestuur alsook de sportieve commissie en informeert hen over de sportieve werking van de jeugdopleiding.
 • Hij agendeert indien nodig de aanschaf van bijkomend materiaal (trainingsmateriaal, goals, outfits,…) voor een goede werking en imago van de jeugdwerking.
 • Hij onderhoudt contacten met externe relaties (andere clubs, verenigingen, KBVB, gemeente, …) die bijdragen tot een goed imago van onze sportieve jeugdwerking.
 • Hij zorgt mee voor het behoud van een gezond ledenaantal en werkt mee aan extra ledenwerving indien nodig.
 • Hij stelt de seizoenskalender op m.b.t. trainingen, wedstrijden, stages en tornooien.
 • Hij inventariseert alle bestaande sporttechnische opleidingen en cursussen en stimuleert de juiste personen om deze opleidingen te volgen zodat het aantal gediplomeerde trainers op het gewenste niveau is en blijft.
 • Hij organiseert interne sporttechnische opleidingen.

Bevoegdheden

 • De TVJO maakt deel uit van het management team van het jeugdbestuur.
 • Hij is een volwaardig lid van het sportieve commissie en kan dus niet enkel adviseren maar ook mee beslissen over alle sportieve zaken.
 • Hij leidt de sportieve jeugdwerking.

Verantwoordelijkheden

 • Hij waakt over het behalen van onze geformuleerde jeugddoelstellingen,  met name voldoende doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal en voetbalplezier verschaffen aan alle jeugdspelers.
 • Hij geeft leiding aan de technische staf van jeugdtrainers en de ploegafgevaardigden.
 • Hij zorgt ervoor dat de sportieve jeugdwerking (trainingen en wedstrijden) op het vereiste kwalitatieve niveau is en ook blijft. De leidraad hiervoor is het opleidingsplan.
 • Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling van de technische staf van jeugdtrainers.
 • Hij is eindverantwoordelijke wat betreft de samenstelling van jeugdploegen en toewijzing van ploegtrainers en -afgevaardigden.

Vereisten

 • Beschikken over het UEFA B diploma of bereid zijn dit diploma te behalen.

Meer informatie en kandidatuurstelling (via mail)FC Maasland Noordoost
t.a.v. Jan Vandeberg
Mail: janvandeberg@fcmaasland.be
Tel: 0473 98 49 46

Please follow and like us:
0